O nás

Společnost ACTIVE AGE s.r.o. přišla na trh s ambicí komplexně zabezpečit finanční, lidské a hmotné prostředky k začátku nebo rozvoji podnikatelských aktivit našich klientů. Navázali jsme na činnost našich sesterských společností ACTIVE SEARCH s.r.o. a KANDIDÁTI s.r.o. a začali jsme se ještě detailněji věnovat oblasti lidského potenciálu. Následně se naše aktivita rozvinula do tří oblastí. Personalistiky, obchodního a systémového firemního poradenství a získávání finančních zdrojů z EU pro účely rozvoje Vašich zaměstnanců.

Naší výjimečnou přidanou hodnotou je, že veškerými našimi aktivitami se prolíná unikátní diagnostický nástroj ACTIVE COLORS, díky němuž jsme schopni přesně změřit, identifikovat a popsat jakýkoliv aktuální stav. Například, co si zákazníci skutečně myslí o Vašich produktech nebo službách. Na jakých principech fungují Vaši zaměstnanci, týmy, či celé společnosti. Nebo jaký pracovní a lidský potenciál se skrývá v každém jednotlivci.

Další nespornou výhodou je, že náš tým tvoří výhradně partner - konzultanti s přímou a dlouhodobou zkušeností z nejvyšších manažerských pozic v nadnárodních společnostech nebo z vedení podnikatelských projektů. Obraťte se na nás a zjistěte v čem jsme jedineční.